skater profiles archived results news back home

2009 Japanese National Championships

Nagoya, Japan
December 25-27, 2008

Dance
Competitor CD OD FD Final
Cathy Reed & Chris Reed 31.91 (1) 47.47 (1) 76.97 (1) 1 (156.35)
Nana Sugiki & Taiyo Mizutani 23.98 (2) 32.11 (3) 57.67 (2) 2 (113.76)
Emi Hirai & Ayato Yuzawa 22.08 (3) 35.87 (2) 55.40 (3) 3 (113.35)


Ladies
Competitor SP LP Final
Mao Asada 65.30 (2) 117.15 (2) 1 (182.45)
Fumie Suguri 57.32 (5) 121.27 (1) 2 (178.59)
Miki Ando 65.02 (3) 109.07 (4) 3 (174.09)
Akiko Suzuki 57.02 (6) 116.96 (3) 4 (173.98)
Yukari Nakano 67.26 (1) 105.34 (6) 5 (172.60)
Nana Takeda 57.82 (4) 106.91 (5) 6 (164.73)
Kanako Murakami 55.74 (7) 92.09 (8) 7 (147.83)
Satsuki Muramoto 53.08 (8) 93.19 (7) 8 (146.27)
Ayane Nakamura 46.64 (13) 91.43 (9) 9 (138.07)
Ayumi Miyamoto 48.72 (9) 84.07 (10) 10 (132.79)
Aki Sawada 48.36 (11) 80.59 (12) 11 (128.95)
Mari Suzuki 47.58 (12) 78.82 (13) 12 (126.40)
Ayako Hagiwara 42.82 (17) 81.72 (11) 13 (124.54)
Haruka Imai 43.86 (16) 77.53 (14) 14 (121.39)
Mai Asada 44.50 (15) 76.27 (16) 15 (120.77)
Ayumi Goto 45.86 (14) 72.82 (17) 16 (118.68)
Sayaka Yodo 48.56 (10) 69.69 (21) 17 (118.25)
Haruka Inoue 38.28 (20) 77.28 (15) 18 (115.56)
Risa Mochizuki 40.04 (18) 72.47 (18) 19 (112.51)
Asami Nagumo 39.82 (19) 69.27 (22) 20 (109.09)
Hinako Kikuchi 36.88 (22) 70.30 (20) 21 (107.18)
Eri Seto 35.50 (23) 71.07 (19) 22 (106.57)
Yuko Iwaki 37.50 (21) 61.83 (24) 23 (99.33)
Haruka Hasegawa 33.50 (24) 64.60 (23) 24 (98.10)
Kazuha Asami 32.66 (25) - 25 (FNR)
Misaki Ohara 32.44 (26) - 26 (FNR)
Akiko Kitamura 32.24 (27) - 27 (FNR)
Yuko Muraki 31.92 (28) - 28 (FNR)
Miyu Yamazaki 29.48 (29) - 29 (FNR)


Men
Competitor SP LP Final
Nobunari Oda 86.45 (1) 157.25 (1) 1 (243.70)
Takahiko Kozuka 77.40 (2) 148.54 (2) 2 (225.94)
Takahito Mura 75.50 (3) 124.98 (4) 3 (200.48)
Yasuharu Nanri 69.15 (6) 128.54 (3) 4 (197.69)
Daisuke Murakami 71.30 (4) 116.20 (7) 5 (187.50)
Kensuke Nakaniwa 67.80 (7) 116.38 (6) 6 (184.18)
Tatsuki Machida 70.33 (5) 113.40 (8) 7 (183.73)
Yuzuru Hanyu 64.50 (8) 117.15 (5) 8 (181.65)
Takemochi Ohgami 63.45 (9) 113.29 (9) 9 (176.74)
Hirokazu Kobayashi 60.70 (10) 107.98 (10) 10 (168.68)
Kento Nakamura 59.35 (11) 100.49 (11) 11 (159.84)
Tomoyuki Koriyama 50.45 (15) 99.23 (12) 12 (149.68)
Hayato Odajima 55.43 (12) 92.12 (15) 13 (147.55)
Hirofumi Torii 48.96 (17) 97.21 (14) 14 (146.17)
Naoto Saito 45.60 (18) 98.05 (13) 15 (143.65)
Ryo Shibata 53.80 (13) 87.58 (17) 16 (141.38)
Junki Sano 50.56 (14) 90.10 (16) 17 (140.66)
Takumi Suenaga 49.86 (16) 75.30 (20) 18 (125.16)
Junzo Nishigami 44.96 (19) 78.38 (19) 19 (123.34)
Hayato Miyazaki 39.43 (21) 80.51 (18) 20 (119.94)
Tatsuya Takei 43.09 (20) 69.54 (22) 21 (112.63)
Takeru Tiba 35.65 (24) 71.67 (21) 22 (107.32)
Tatsuya Ishii 37.21 (23) 69.50 (23) 23 (106.71)
Masato Endo 38.12 (22) 64.54 (24) 24 (102.66)
Hisashi Tahara 32.32 (25) - 25 (FNR)
Taketo Omae 31.32 (26) - 26 (FNR)


Pairs
Competitor SP LP Final
Narumi Takahashi & Mervin Tran 45.94 (1) 87.35 (1) 1 (133.29)
Archives -- Contact -- Features -- Guestbook -- Links -- Webmistress

2004-10 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.