skater profiles archived results news back home

2005 Japanese Junior National Championships

Osaka, Japan
November 18-20, 2004

Ladies
Competitor SP LP Final
Mao Asada 1 1 1 (172.13)
Mai Asada 2 3 2 (147.50)
Aki Sawada 3 2 3 (145.96)
Akiko Kitamura 4 4 4 (138.90)
Momo Makino 14 5 5 (122.40)
Rumi Suizu 7 7 6 (121.43)
Nana Takeda 13 6 7 (119.97)
Ayako Hagiwara 5 8 8 (119.44)
Mutsumi Takayama 6 9 9 (118.15)
Yuka Ishikawa 18 10 10 (108.82)
Satsuki Muramoto 10 11 11 (106.82)
Emi Hirai 11 14 12 (104.81)
Miri Yoshida 12 12 13 (104.42)
Haruka Inoue 9 17 14 (102.71)
Nanoha Sato 15 13 15 (101.64)
Risa Mochizuki 8 18 16 (100.02)
Shiho Sato 19 15 17 (96.93)
Mari Suzuki 24 16 18 (94.19)
Eri Ishigami 16 19 19 (93.49)
Sayaka Yodo 17 21 20 (91.89)
Hinako Kikuchi 21 20 21 (90.82)
Shoko Ishikawa 23 22 22 (87.35)
Rina Kasama 20 23 23 (82.91)
Asako Yodo 22 24 24 (78.36)


Men
Competitor SP LP Final
Nobunari Oda 4 1 1 (180.75)
Kazumi Kishimoto 2 2 2 (171.30)
Yasuharu Nanri 1 4 3 (171.21)
Takahiko Kozuka 3 3 4 (169.11)
Takemochi Ogami 7 5 5 (158.81)
Ryo Shibata 5 7 6 (155.79)
Tatsuki Machida 8 8 7 (150.67)
Kosuke Morinaga 9 6 8 (150.05)
Naoto Saito 6 9 9 (149.81)
Tadayoshi Maekawa 10 12 10 (131.49)
Takafumi Torii 17 10 11 (131.48)
Takahito Mura 12 11 12 (129.72)
Hayato Odajima 11 13 13 (123.56)
Kunihito Yuasa 14 14 14 (119.83)
Yukihiro Yoshida 15 16 15 (115.68)
Hikaru Sato 19 15 16 (111.66)
Tomoyuki Koriyama 16 18 17 (110.64)
Takumi Suenaga 13 21 18 (109.85)
Takuya Kondo 18 17 19 (108.52)
Junzo Nishigami 20 19 20 (104.78)
Takuya Tamura 21 20 21 (101.96)
Ken Chiba 22 23 22 (94.95)
Akio Sasaki 23 22 23 (94.75)
Kozuke Nozoe 24 24 24 (90.44)