skater profiles archived results news back home

2015 Japanese Novice National Championships

Kansai University Ice Arena
October 24-26, 2014

Novice Dance
Competitor FD Final
Mina Mizuki & Junya Watanabe 1 1 (41.17)
Yu Iwasaki & Miku Shishido 2 2 (21.38)


Novice Ladies A
Competitor LP Final
Yuna Aoki 1 1 (106.86)
Marin Honda 2 2 (95.44)
Momoka Sumi 3 3 (92.97)
Yuna Shiraiwa 4 4 (85.61)
Rinka Watanabe 5 5 (83.65)
Tomoe Kawabata 6 6 (77.99)
Natsumi Furukawa 7 7 (76.32)
Midori Yokoyama 8 8 (75.40)
Riko Takino 9 9 (74.38)
Sakiko Ikeda 10 10 (73.42)
Rika Kihira 11 11 (72.21)
Akane Watanabe 12 12 (69.37)
Yuna Miyoshi 13 13 (67.38)
Mako Yamasita 14 14 (66.26)
Shiika Yoshioka 15 15 (66.16)
Yurie Simizu 16 16 (65.94)
Rira Matsumoto 17 17 (64.94)
Karen Sato 18 18 (64.25)
Saki Miyake 19 19 (62.74)
Chisato Kubo 20 20 (62.67)
Kie Okabe 21 21 (62.39)
Lina Yoshida 22 22 (62.07)
Sui Takeuchi 23 23 (61.60)
Yumiko Matsuzaki 24 24 (61.27)
Ayari Kato 25 25 (60.15)
Aimi Simizu 26 26 (59.95)
Chirisa Shibano 27 27 (58.96)
Riku Miura 28 28 (58.32)
Himari Miura 29 29 (57.95)
Sakurako Mihara 30 30 (57.65)
Hana Horimi 31 31 (55.97)
Risa Eguchi 32 32 (51.91)
Nene Oosawa 33 33 (51.00)
Saki Matsushita 34 34 (50.32)
Chiyuki Sakurada 35 35 (47.93)


Novice Men A
Competitor LP Final
Sena Miyake 1 1 (85.77)
Koshiro Shimada 2 2 (84.94)
Yuto Kishina 3 3 (84.10)
Shingo Nishiyama 4 4 (80.03)
Lucastsuyoshi Honda 5 5 (79.26)
Kosho Oshima 6 6 (75.16)
Yoshimasa Hori 7 7 (72.30)
Tatsuya Tsuboi 8 8 (71.26)
Keisuke Kadowaki 9 9 (70.30)
Tatuma Furuya 10 10 (69.15)
Hiroaki Shuno 11 11 (61.60)
Keita Kuninaka 12 12 (60.66)
Takatoshi Higashiguchi 13 13 (57.41)
Yuma Kagiyama 14 14 (57.23)
Kent Fukase 15 15 (55.71)
Minato Shiga 16 16 (52.61)
Genki Rikuno 17 17 (49.29)
Hyuga Nakamori 18 18 (45.33)
Sumitada Moriguchi 19 19 (43.58)
Sakito Tsuuchi 20 20 (42.43)

© 2004-18 Melanie L. Heaney
All rights reserved.