skater profiles archived results news back home

2015 Belarusian National Championships

Minsk, Belarus -- Minsk Arena
December 20-21, 2014

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Viktoriya Kovaleva & Yurij Belyaev 56.04 (1) 84.90 (1) 1 (140.94)
Kristina Kaunatskaya & Yan Lukovskij 41.65 (2) 64.73 (2) 2 (106.38)
Violetta Shostak & Pavel Sokolov 30.17 (3) 39.27 (3) 3 (69.44)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Yanina Makeyenka 47.45 (1) 96.61 (1) 1 (144.06)
Elizaveta Avsyukevich 41.66 (2) 77.14 (2) 2 (118.80)
Darya Batura 38.94 (4) 72.69 (3) 3 (107.62)
Mariya Bakusheva 34.85 (5) 66.89 (4) 4 (101.74)
Kristina Zakharanka 38.94 (3) 62.76 (6) 5 (101.70)
Anastasiya Zajtseva 34.51 (6) 66.34 (5) 6 (100.85)
Alina Suponenko 30.94 (7) 62.65 (7) 7 (93.59)
Darya Maltseva 26.33 (8) 56.32 (8) 8 (82.65)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Pavel Ignatenko 59.98 (1) 107.98 (1) 1 (167.96)
Anton Karpuk 54.27 (4) 103.54 (2) 2 (157.81)
Vitalij Luchenok 56.95 (2) 98.74 (3) 3 (155.69)
Aliaksei Mialiokhin 55.39 (3) 97.26 (4) 4 (152.65)
Artem Tselujko 45.29 (5) 80.65 (5) 5 (125.94)
Ilya Suntsev 29.60 (6) 69.04 (6) 6 (98.64)


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Mariya Polyakova & Nikita Bochkov 46.70 (1) 98.09 (1) 1 (144.79)
Tatyana Danilova & Nikolaj Kamenchuk 44.17 (2) 89.71 (2) 2 (133.88)

© 2004-18 Melanie L. Heaney
All rights reserved.