skater profiles archived results news back home

2013 Kazakh National Championships

Astana & Almaty, Kazakhstan
December 19-21, 2012

Senior Dance
Competitor SD FD Final
Karina Uzurova & Ilias Ali (1) (1) 1 (115.97)
M. Yerzhanova & Temirlan Yerzhanov (2) (2) 2 (78.37)
A. Rimkulova & M. Kan (3) (3) 3 (70.15)
N. Dubkova & A. Gubaydulin (4) (4) 4 (65.89)


Senior Ladies
Competitor SP LP Final
Aigul Kozhamkulova (1) (1) 1 (100.75)
Regina Glazman (2) (2) 2 (88.36)
Ekaterina Malyuk (3) (3) 3 (79.94)
Ekaterina Khamula (4) (4) 4 (73.27)


Senior Men
Competitor SP LP Final
Abish Baytkanov (1) (1) 1 (120.37)


Junior Ladies
Competitor SP LP Final
Aiza Mambekova (1) (1) 1 (94.73)
Sofia Moon (6) (2) 2 (81.95)
Kamilla Mukhammedyarova (3) (3) 3 (81.70)
Irina Vorzheva (2) (9) 4 (74.70)
Yulia Beloglazova (7) (5) 5 (74.43)
Alina Mok (5) (6) 6 (74.38)
Alena Kuropatkina (8) (4) 7 (74.15)
Lilia Lobanova (4) (7) 8 (73.06)
Tatiana Sokoli (9) (8) 9 (67.49)
Elizaveta Byatkina (10) (10) 10 (63.95)
Ekaterina Tebenkova (11) (11) 11 (60.72)
Anna Baganova (12) (12) 12 (58.11)
Viktoria Koposova (13) (13) 13 (53.01)


Junior Men
Competitor SP LP Final
Vadim Kopkoyev (1) (2) 1 (97.30)
Andrei Lebedev (2) (1) 2 (96.42)
Daniyar Adilov (3) (3) 3 (90.40)
Moldiyar Yeseev (4) (4) 4 (77.18)
Vadim Shmik (5) (5) 5 (56.02)

2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.