skater profiles archived results news back home

2003 Japanese National Championships

Kyoto, Japan
December 19-22, 2002

Senior Dance
Competitor CD OD FD Final
Rie Arikawa & Kenji Miyamoto 2 2 1 1
Nozomi Watanabe & Akiyuki Kido 1 1 2 2
Masumi Haruki & Hiroaki Tokita 3 3 3 3
Minami Sakacho & Tatsuya Sakacho 4 4 4 4
Shoko Siina & Tomokazu Tanaka 5 5 5 5


Ladies
Competitor SP LP Final
Fumie Suguri 3 1 1
Yoshie Onda 1 3 2
Shizuka Arakawa 7 2 3
Yukina Ota 4 4 4
Miki Ando 2 6 5
Yukari Nakano 5 5 6
Mao Asada 9 7 7
Mai Asada 8 8 8
Akiko Suzuki 6 9 9
Rie Takeuchi 10 12 10
Yuko Kagita 15 10 11
Kanako Takahashi 17 11 12
Kanaka Sato 16 13 13
Kana Kibesaki 14 14 14
Fumi Hasebe 12 15 15
Chisato Shiina 11 17 16
Kaoru Sato 13 18 17
Marie Arai 18 16 18
Chika Suguri 20 19 19
Yuki Umetani 19 20 20
Mai Isawa 23 21 21
Junko Ichii 21 22 22
Chihoko Tanaka 22 23 23
Kei Takahashi 24 24 24
Hanako Hirata 25 - 25
Emiko Kato 26 - 26
Rie Hamamura 27 - 27
Kumi Iwaki 28 - 28
Yuri Akagawa 29 - 29
Sachie Yamaguchi 30 - 30


Men
Competitor SP LP Final
Takeshi Honda 1 1 1
Yamato Tamura 3 2 2
Kensuke Nakaniwa 4 3 3
Daisuke Takahashi 2 4 4
Ryo Shibata 5 5 5
Nobunari Oda 8 6 6
Eiji Iwamoto 6 8 7
Hirokazu Kobayashi 7 9 8
Noriyuki Kanzaki 16 7 9
Soshi Tanaka 13 10 10
Takako Ogawa 12 12 11
Yutaka Tsuru 10 14 12
Shinya Yoshida 18 11 13
Suguru Nakai 9 16 14
Jun Ishigaki 11 17 15
Kazumi Kishimoto 21 13 16
Takushi Kuroda 20 15 17
Atsushi Usuda 14 18 18
Takahito Kawai 15 19 19
Syunpei Watanabe 17 21 20
Megumu Seki 23 20 21
Yusuke Nakagawa 19 22 22
Tomohiro Suzuki 24 23 23
Kimitaka Sakurai 22 24 24
Takashiro Nakagawa 25 - 25
Kazunari Kishida 26 - 26
Kyohei Fukuda 27 - 27
Jun Inoue 28 - 28
Moriyuki Ninomiya 29 - 29
Yoshinori Susaki 30 - 30


Senior Pairs
Competitor SP LP Final
Yuko Kawaguchi & Alexander Markuntsov 1 1 1
Makiko Ogasawara & Takeo Ogasawara 2 2 2

2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.