skater profiles archived results news back home

Greece


Current & Past National Champions in bold

Dance
Glastris & Lettner
Goulakos & Neumann-Aubichon
Goulakos & Yaeger Simitsakos & Wong Yorgiadis & Hockley


Ladies
Anastasia Chatzivamvaki
Anna Devari
Faidra Flaouna
Georgia Galani
Lauren Gavala
Elena Georgantzeli
Celia Glastris
Georgia Glastris
Malamatenia Karagianni
Marianna Kletsa
Paraskevi Kogia
Valeria Koka
Dimitra Kokkinou
Artemis Kokoraki
Dimitra Korri
Angeliki Lampropoulou
Konstantina Lazaridou
Alexandra Panagiota Manis
Maria Mastrogiannopolous
Melina Minioti
Symela-Eirini Minioti
Alexandra Mintsidou
Elisavet Mulder-Stoupaki
Olga Papamichali
Katerina Papanikolaou
Maria-Elena Papasotiriou
Georgina Papavasiliou
Mikaela Pappa
Natalia Petrova
Katerina Pouliou
Ana Prelevic
Ekaterini Sapanidou
Isabella Schuster-Velissariou
Kristina Toiskina
Maria Tsakiris
Revekka Tsamini
Dimitra Tsitampani
Elisavet Voulgari


Men
Karolas Zeus Issariotis Aggelos-Georgios Kyriadkidis Panagiotis Markouizos Stefanos Schuster-Velissariou


Pairs
Asanaki & McKeever Crenshaw & Tsagris Gagnon & Tsagris

© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.