skater profiles archived results news back home

2010 Japanese National Championships

Osaka, Japan
December 25-27, 2009

Dance
Competitor CD OD FD Final
Cathy Reed & Chris Reed 31.17 (1) 49.58 (1) 82.62 (1) 1 (163.37)
Emi Hirai & Taiyo Mizutani 25.01 (2) 37.67 (2) 56.81 (2) 2 (119.49)


Ladies
Competitor SP LP Final
Mao Asada 69.12 (1) 135.50 (1) 1 (204.62)
Akiko Suzuki 67.84 (4) 128.06 (2) 2 (195.90)
Yukari Nakano 68.90 (2) 126.83 (3) 3 (195.73)
Miki Ando 68.68 (3) 116.76 (4) 4 (185.44)
Kanako Murakami 60.28 (5) 116.33 (5) 5 (176.61)
Haruka Imai 55.98 (7) 110.18 (6) 6 (166.16)
Fumie Suguri 58.70 (6) 102.59 (9) 7 (161.29)
Ayumi Goto 55.96 (8) 103.19 (8) 8 (159.15)
Nana Takeda 54.54 (12) 104.27 (7) 9 (158.81)
Yukiko Fujisawa 55.82 (9) 102.06 (11) 10 (157.88)
Karen Kemanai 48.50 (19) 102.47 (10) 11 (150.97)
Ayane Nakamura 54.60 (11) 93.82 (13) 12 (148.42)
Satsuki Muramoto 50.06 (17) 94.67 (12) 13 (144.73)
Shion Kokubun 51.12 (16) 90.45 (14) 14 (141.57)
Mutsumi Takayama 54.92 (10) 83.86 (17) 15 (138.78)
Yuki Nishino 53.26 (14) 84.96 (16) 16 (138.22)
Kana Muramoto 53.34 (13) 83.67 (18) 17 (137.01)
Kako Tomotaki 49.02 (18) 87.51 (15) 18 (136.53)
Aki Sawada 51.48 (15) 83.51 (19) 19 (134.99)
Mayumi Hioki 43.60 (23) 81.31 (20) 20 (124.91)
Sayaka Yodo 47.04 (20) 75.20 (21) 21 (122.24)
Ayako Hagiwara 45.70 (22) 74.60 (22) 22 (120.30)
Rumi Suizu 46.94 (21) 70.23 (23) 23 (117.17)
Eri Seto 41.50 (24) 67.07 (24) 24 (108.57)
Nanoha Sato 40.80 (25) - 25 (FNR)
Shoko Ishikawa 39.54 (26) - 26 (FNR)
Hinako Kikuchi 37.10 (27) - 27 (FNR)
Haruka Inoue 37.08 (28) - 28 (FNR)
Misaki Ohara 36.40 (29) - 29 (FNR)
Naoko Oguma 35.80 (30) - 30 (FNR)


Men
Competitor SP LP Final
Daisuke Takahashi 92.85 (1) 168.28 (1) 1 (261.13)
Nobunari Oda 79.60 (3) 164.70 (2) 2 (244.30)
Takahiko Kozuka 80.54 (2) 155.59 (3) 3 (236.13)
Tatsuki Machida 75.35 (4) 139.67 (4) 4 (215.02)
Yasuharu Nanri 68.88 (7) 132.13 (6) 5 (201.01)
Yuzuru Hanyu 57.99 (13) 137.23 (5) 6 (195.22)
Kento Nakamura 61.10 (10) 127.29 (7) 7 (188.39)
Keiji Tanaka 65.90 (9) 121.36 (8) 8 (187.26)
Akio Sasaki 59.15 (12) 120.68 (9) 9 (179.83)
Takahito Mura 74.85 (5) 102.93 (14) 10 (177.78)
Tomoyuki Koriyama 69.39 (6) 106.79 (13) 11 (176.18)
Kensuke Nakaniwa 68.52 (8) 100.62 (18) 12 (169.14)
Hirokazu Kobayashi 57.08 (15) 109.57 (10) 13 (166.65)
Naoto Saito 54.39 (18) 108.08 (11) 14 (162.47)
Ryo Shibata 60.40 (11) 101.09 (17) 15 (161.49)
Yukihiro Yoshida 57.25 (14) 101.37 (16) 16 (158.62)
Hayato Odajima 51.06 (21) 107.02 (12) 17 (158.08)
Ryujyu Hino 56.15 (16) 99.24 (19) 18 (155.39)
Daisuke Murakami 52.19 (20) 102.71 (15) 19 (154.90)
Fumiya Itai 55.05 (17) 88.68 (20) 20 (143.73)
Takumi Suenaga 49.78 (23) 88.10 (21) 21 (137.88)
Junzo Nishigami 52.39 (19) 85.29 (22) 22 (137.68)
Yuki Horinouchi 50.87 (22) 80.92 (23) 23 (131.79)
Takemochi Ohgami 49.60 (24) - W
Yoji Tsuboi 48.84 (25) - 25 (FNR)
Hikaru Murayama 44.82 (26) - 26 (FNR)
Junki Sano 44.44 (27) - 27 (FNR)
Hirofumi Torii 42.69 (28) - 28 (FNR)
Hisashi Tahara 39.85 (29) - 29 (FNR)
Taketo Omae 30.05 (30) - 30 (FNR)


Pairs
Competitor SP LP Final
Narumi Takahashi & Mervin Tran 50.96 (1) 100.21 (1) 1 (151.17)
Archives -- Contact -- Features -- Guestbook -- Links -- Webmistress

2004-11 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.