skater profiles archived results news back home

2008 Japanese National Championships

Kadoma, Japan
December 26-28, 2007

Dance
Competitor CD OD FD Final
Cathy Reed & Chris Reed 30.13 (1) 51.22 (1) 85.06 (1) 1 (166.41)


Ladies
Competitor SP LP Final
Mao Asada 72.92 (1) 132.41 (2) 1 (205.33)
Miki Ando 68.68 (2) 135.50 (1) 2 (204.18)
Yukari Nakano 61.16 (4) 123.15 (3) 3 (184.31)
Fumie Suguri 63.50 (3) 98.29 (6) 4 (161.79)
Akiko Suzuki 58.66 (5) 101.27 (5) 5 (159.93)
Nana Takeda 49.34 (9) 108.63 (4) 6 (157.97)
Yukina Ohta 50.84 (7) 92.12 (8) 7 (142.96)
Shoko Ishikawa 50.10 (8) 92.47 (7) 8 (142.57)
Aki Sawada 48.70 (11) 90.21 (10) 9 (138.91)
Yuki Nishino 48.94 (10) 88.57 (11) 10 (137.51)
Rumi Suizu 53.82 (6) 82.45 (13) 11 (136.27)
Mai Asada 43.92 (17) 91.63 (9) 12 (135.55)
Sayaka Yodo 47.48 (12) 86.79 (12) 13 (134.27)
Emi Hirai 44.40 (16) 82.38 (14) 14 (126.78)
Nagisa Hayashi 46.60 (13) 79.62 (16) 15 (126.22)
Ayumi Miyamoto 45.00 (15) 81.14 (15) 16 (126.14)
Ayako Hagiwara 45.56 (14) 71.03 (19) 17 (116.59)
Eri Seto 38.82 (22) 76.41 (17) 18 (115.23)
Asako Yodo 40.78 (18) 71.10 (18) 19 (111.88)
Misaki Ohara 38.66 (23) 67.44 (20) 20 (106.10)
Miki Sone 38.14 (24) 61.47 (21) 21 (99.61)
Risa Mochizuki 39.04 (21) 58.63 (22) 22 (97.67)
Yurina Nagata 40.10 (19) 56.94 (23) 23 (97.04)
Asami Nagumo 39.92 (20) 54.84 (24) 24 (94.76)
Hinako Kikuchi 37.12 (25) - 25 (FNR)
Sachie Yamaguchi 35.74 (26) - 26 (FNR)
Yuko Iwaki 35.30 (27) - 27 (FNR)
Ami Kobayashi 34.72 (28) - 28 (FNR)
Mira Nanri 32.48 (29) - 29 (FNR)
Haruka Miki 30.10 (30) - 30 (FNR)


Men
Competitor SP LP Final
Daisuke Takahashi 85.43 (1) 169.15 (1) 1 (254.58)
Takahiko Kozuka 72.70 (2) 146.64 (2) 2 (219.34)
Yasuharu Nanri 68.30 (4) 131.51 (3) 3 (199.81)
Kensuke Nakaniwa 71.30 (3) 127.64 (4) 4 (198.94)
Takahito Mura 67.35 (5) 121.45 (6) 5 (188.80)
Hideo Umetani 57.99 (6) 123.37 (5) 6 (181.36)
Yukihiro Yoshida 52.15 (10) 115.88 (8) 7 (168.03)
Ryo Shibata 50.00 (11) 117.93 (7) 8 (167.93)
Hirokazu Kobayashi 56.55 (8) 108.40 (9) 9 (164.95)
Akio Sasaki 54.50 (9) 105.02 (10) 10 (159.52)
Tatsuya Kitagaki 57.71 (7) 96.43 (12) 11 (154.14)
Takemochi Ohgami 46.79 (14) 101.76 (11) 12 (148.55)
Naofumi Torii 41.92 (18) 94.80 (13) 13 (136.72)
Hayato Odajima 48.89 (12) 86.60 (15) 14 (135.49)
Junki Sano 48.09 (13) 87.24 (14) 15 (135.33)
Ken Tanabe 46.61 (15) 85.90 (16) 16 (132.51)
Takumi Suenaga 46.08 (16) 85.54 (17) 17 (131.62)
Toru Kimura 41.49 (19) 79.47 (18) 18 (120.96)
Hikaru Sato 42.69 (17) 76.31 (19) 19 (119.00)
Tatsuya Ishii 35.62 (22) 72.20 (20) 20 (107.82)
Mizuki Honda 37.34 (20) 65.87 (21) 21 (103.21)
Teruki Nagano 36.44 (21) 62.17 (22) 22 (98.61)
Taketo Omae 34.02 (23) 48.53 (23) 23 (82.55)
Gento Yamanaka 26.41 (24) 47.35 (24) 24 (73.76)
Archives -- Contact -- Features -- Guestbook -- Links -- Webmistress

2004-9 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.