skater profiles archived results news back home

2007 Japanese National Championships

Nagoya, Japan
December 27-29, 2006

Dance
Competitor CD OD FD Final
Nozomi Watanabe & Akiyuki Kido 28.97 (1) 51.08 (1) 81.97 (1) 1 (162.02)
Cathy Reed & Chris Reed 26.74 (2) 46.30 (2) 77.00 (2) 2 (150.04)
Minami Sakacho & Tatsuya Sakacho 20.41 (3) 37.01 (3) 63.34 (3) 3 (120.76)


Ladies
Competitor SP LP Final
Mao Asada 71.14 (1) 140.62 (1) 1 (211.76)
Miki Ando 69.50 (2) 116.15 (3) 2 (185.65)
Yukari Nakano 63.34 (3) 116.38 (2) 3 (179.72)
Fumie Suguri 58.56 (5) 114.00 (4) 4 (172.56)
Yoshie Onda 58.62 (4) 104.68 (5) 5 (163.30)
Aki Sawada 52.90 (8) 103.58 (6) 6 (156.48)
Nana Takeda 51.78 (9) 101.12 (7) 7 (152.90)
Mai Asada 55.56 (6) 92.72 (11) 8 (148.28)
Satsuki Muramoto 47.54 (13) 98.85 (8) 9 (146.39)
Akiko Suzuki 48.72 (11) 96.50 (9) 10 (145.22)
Rumi Suizu 51.10 (10) 93.46 (10) 11 (144.56)
Yukina Ohta 54.46 (7) 88.16 (13) 12 (142.62)
Yuki Umetani 42.24 (15) 88.57 (12) 13 (130.81)
Emi Hirai 39.10 (17) 85.01 (14) 14 (124.11)
Miki Sone 48.14 (12) 72.95 (18) 15 (121.09)
Sayaka Yodo 44.42 (14) 73.95 (17) 16 (118.37)
Haruka Miki 37.78 (19) 79.87 (15) 17 (117.65)
Ayumi Miyamoto 36.88 (21) 77.66 (16) 18 (114.54)
Kazuha Asami 38.24 (18) 71.46 (20) 19 (109.70)
Sachie Yamaguchi 33.80 (23) 71.81 (19) 20 (105.61)
Ayako Hagiwara 40.92 (16) 63.53 (23) 21 (104.45)
Yuko Iwaki 35.86 (22) 68.12 (21) 22 (103.98)
Nagisa Hayashi 37.70 (20) 65.98 (22) 23 (103.68)
Asami Nagumo 32.88 (24) 56.53 (24) 24 (89.44)
Yurina Nagata 31.20 (25) - 25 (31.20)
Hinako Kikuchi 31.18 (26) - 26 (31.18)
Mai Furukawa 28.26 (27) - 27 (28.26)
Erika Fujisawa 27.62 (28) - 28 (27.62)
Mio Yamazaki 27.32 (29) - 29 (27.32)


Men
Competitor SP LP Final
Daisuke Takahashi 85.55 (1) 170.53 (1) 1 (256.08)
Nobunari Oda 81.75 (2) 153.91 (2) 2 (235.66)
Yasuharu Nanri 72.30 (3) 140.26 (3) 3 (212.56)
Noriyuki Kanzaki 70.78 (4) 140.19 (4) 4 (210.97)
Kensuke Nakaniwa 68.25 (6) 132.83 (5) 5 (201.08)
Takahiko Kozuka 70.49 (5) 130.39 (6) 6 (200.88)
Ryo Shibata 54.35 (11) 122.99 (8) 7 (177.34)
Takahito Mura 51.60 (13) 124.85 (7) 8 (176.45)
Hideo Umetani 57.80 (9) 115.14 (9) 9 (172.94)
Takemochi Ogami 59.11 (8) 107.86 (10) 10 (166.97)
Tatsuya Kitagaki 55.55 (10) 104.98 (11) 11 (160.53)
Taku Tamura 53.36 (12) 104.87 (12) 12 (158.23)
Tatsuya Machida 60.44 (7) 96.94 (14) 13 (157.38)
Hirokazu Kobayashi 51.44 (14) 98.17 (13) 14 (149.61)
Yusuke Nakagawa 48.09 (18) 94.50 (16) 15 (142.59)
Naofumi Torii 49.51 (15) 91.31 (17) 16 (140.82)
Ken Tanabe 48.76 (17) 90.31 (18) 17 (139.07)
Hirofumi Torii 40.97 (20) 95.86 (15) 18 (136.83)
Hidenori Kambayashi 49.18 (16) 81.73 (20) 19 (130.91)
Mizuki Honda 40.54 (21) 84.94 (19) 20 (125.48)
Toru Kimura 36.57 (23) 77.11 (21) 21 (113.68)
Yuta Kurimura 41.84 (19) 65.46 (23) 22 (107.30)
Itsuki Namioka 39.28 (22) 65.86 (22) 23 (105.14)
Keisuke Kamagata 31.20 (24) 57.44 (24) 24 (88.64)
Koji Nakaniwa 30.72 (25) - 25 (30.72)
Masato Endo 29.80 (26) - 26 (29.80)
Archives -- Contact -- Features -- Guestbook -- Links -- Webmistress

(c)2004-8 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.